Anda Medikal Sistemleri
K.bakkalköy Mh. Sevda Sk. No: 1/3 Seven Tower Ataşehir / İSTANBUL info@andamedikal.com - 0216 575 00 70 / 0216 575 00 71
PC900_2

SeaMed Kapnografi & Pulseoksimetre

Renkli TFT Ekran
Yenidoğan, Çocuk Ve Yetişkin Hastalarda Kullanabilme
EtCO2/CO2, Solunum Parametrelerini İzleyebilme
EtCO2 Grafiksel Olarak İzleyebilme
15 Saniye İçinde Ölçüm Yapabilme
10 Saat Kadar Batarya Süresi
Sesli Ve Görsel Alarmlar

Teknik Şartname

 

KAPNOGRAF NEDİR

Kapnografi, soluk verme sırasında elde edilen CO2’nin ölçümüdür. Bulunan değer milimetre civa (mm Hg) veya yüzde (%) CO2 olarak gösterilirmektedir. Kapnografi, klinisyene soluk verilerek elde edilen CO2’yi izleyen bir dalga formu sunar. Bu ölçümü yapan cihaza kapnograf denir. Kapnograf tarafından görüntülenen dalga biçimine kapnogram denir. End-tidal CO2 (EtCO2) is ekspiryumun sonundaki nefeste oluşan kısmi CO2 basıncıdır ve genellikle 38 mmHg veya %5 oranındadır. Bu ölçümü yapan cihaza kapnometre denir.

Kapnografi noninvaziv bir sistemdir, kullanımı kolaydır ve akut ve kritik hastaların değerlendirilmesi sürecinde büyük bir yarar sağlar.

KAPNOGRAFIN KULLANIM ALANLARI

Kapnograf cihazı genellikle acil servislerde ve yoğun bakım ünitelerimde kullanılır.

KAPNOGRAFİNİN METODLARI

Akciğerlerin ve epigastrik bölgenin oskültasyonu,

Göğüs kafesi hareketlerinin gözlemlenmesi,

Entübasyon tüpünde buğulanma olması,

Oksijen satürasyonu takibi,

KAPNOGRAFİNİN KOMPONENTLERİ

Bir kapnogram 4 fazdan oluşmakdır ve zamana göre CO2 konsantrasyonu gösterilmektedir. Respiratuar ana hat olarak isimlendirilen Faz-I, A-B olarak gösterilmektedir. Bu faz, CO2 içermeyen gazı ölçer. A-B değeri normalde sıfırdır. Faz-II, B-C ekspiratuar yükselme olarak da bilinir. Kapnogramda görüntülenen hızlı artış CO2 içermeyen ölü boşluk ile CO2 içeren alveoler havanın karışımını gösterir. Ekspiratuar yükselmenin yüksek eğimli olmalıdır. C-D olarak gösterilen ve ekspiratuar plato olarak isimlendirilen Faz-III çoğunlukla alveoler olan gazın eksalasyonunu ifade eder.  D noktası, normal bir biçimde verilen nefesin sonundaki CO2 seviyesidir ve genellikle 38 mmHg veya %5 düzeyindedir.

KAPNOGRAFİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Tek ve anlık EtCO2 ölçümleri, hastanın soluk borusuna bağlı turnusol kağıtla kaplı bir cihazın CO2 bulunurken kimyasal reaksiyona girdiği ve renk değiştirdiği görsel kolorimetrik yöntem yaluyla yapılabilmektedir. Elektronik cihazlar sürekli bilgi verebilmektedir; bu cihazlarda, ışığın gaz numunesinden geçtiği esnada CO2 moleküllerin kızıl ötesi ışın absorpsiyonunu ölçmek için kızıl ötesi (IR) spektroskopi kullanılmaktadır.

KAPNOGRAFİNİN KULLANIM UYARILARI             

Kapnometre kullanımı sırasında filtre kullanılmasına özen gösterilmelidir. Filtre Kapnometre bağlantısının buğulanmasını önleyerek yanlış ölçümün önüne geçer.